Автоматизація виконання документальних операцій при експорті ВРХ до країн ЄАЕС